ราคาจำนำ iPad

  
iPad Pro 10.5 Wifi 32GB12,000.-
iPad Pro 10.5 Wifi 256GB15,000.-
iPad Pro 10.5 Wifi 512GB18,000.-
iPad Pro 10.5 4G 32GB14,000.-
iPad Pro 10.5 4G 256GB17,000.-
iPad Pro 10.5 4G 512GB20,000.-
iPad 2017 Wifi 32GB6,000.-
iPad 2017 Wifi 128GB7,000.-
iPad 2017 4G 32GB8,000.-
iPad 2017 4G 128GB9,000.-
iPad Pro 12.9 32GB10,000.-
iPad Pro 12.9 128GB12,000.-
iPad Pro 4G 12.9 256GB13,000.-
iPad Pro 9.7 Wifi 32GB6,000.-
iPad Pro 9.7 Wifi 128GB7,000.-
iPad Pro 9.7 Wifi 256GB7,000.-
iPad Pro 9.7 4G 32GB8,000.-
iPad Pro 9.7 4G 128GB9,000.-
iPad Pro 9.7 4G 256GB9,000.-
iPad Air2 4G WiFi 16GB4,500.-
iPad Air2 4G WiFi 32GB4,500.-
iPad Air2 4G WiFi 64GB5,000.-
iPad Air2 4G WiFi 128GB5,000.-
iPad Air2 WiFi 16GB3,500.-
iPad Air2 WiFi 32GB3,500.-
iPad Air2 WiFi 64GB4,000.-
iPad Air2 WiFi 128GB4,000.-
iPad Air1 4G WiFi 16GB4,000.-
iPad Air1 4G WiFi 32GB4,000.-
iPad Air1 4G WiFi 64GB4,00.-
iPad Air1 WiFi 16GB3,000.-
iPad Air1 WiFi 32GB3,000.-
iPad Air1 WiFi 64GB3,000.-
iPad4 4G WiFi 16GB3,000.-
iPad4 4G WiFi 32GB3,000.-
iPad4 4G WiFi 64GB3,000.-
iPad4 4G WiFi 128GB3,000.-
iPad4 WiFi 16GB2,000.-
iPad4 WiFi 32GB2,000.-
iPad4 WiFi 64GB2,000.-
iPad4 WiFi 128GB2,000.-
iPad Mini4 4G WiFi 16GB5,000
iPad Mini4 4G WiFi 64GB5,500.-
iPad Mini4 4G WiFi 128GB5,500.-
iPad Mini4 WiFi 16GB3,000.-
iPad Mini4 WiFi 64GB3,500.-
iPad Mini4 WiFi 128GB3,500.-
iPad Mini3 4G WiFi 16GB3,500.-
iPad Mini3 4G WiFi 64GB3,500.-
iPad Mini3 4G WiFi 128GB3,500.-
iPad Mini3 WiFi 16GB2,000.-
iPad Mini3 WiFi 64GB2,000.-
iPad Mini3 WiFi 128GB2,000.-
03/11/60